Alle kavels en hun beschrijvingen zijn opgenomen in het Veilingboekje. Voor de pdf van het boekje klikt u hier.


Goede doelen

Naast de idealen die Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn probeert te realiseren, proberen we ook andere instellingen te helpen hún doelstellingen te bereiken. Er zijn nog talloze ideële instellingen actief die financiële steun kunnen gebruiken.

Ieder jaar streven we ernaar een bedrag te schenken aan enkele van deze instellingen. Omdat de binnengekomen goederen afkomstig zijn uit deze regio, stellen wij ons ten doel om een deel van de opbrengst van deze donaties terug te laten vloeien naar goede doelen in diezelfde regio.

Elk jaar organiseert Stichting Kringloop Alphen daartoe een goede-doelenactie. Dit jaar gebeurt dat op bijzondere wijze omdat we 30 jaar bestaan! 4 september 2021 organiseren we een jubileumveiling. Met de opbrengst gaan we tien goede doelen verblijden met een mooi bedrag. Welke? Dat mocht u meebepalen!

In Fase 1 mocht iedereen, personeel, klanten, relaties en inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten goede doelen voordragen om deel te nemen aan de strijd. Na een strenge selectie zijn 15 doelen overgebleven. In Fase 2 kreeg iedere klant die spullen bracht een muntje. Dit muntje konden zij in de stemstellage doen. Op de Familiefeestdag op 5 juni werd bekend gemaakt welke 10 doelen door zijn naar de veiling. Hoe meer stemmuntjes ze wisten te bemachtigen, hoe groter het deel van de veilingopbrengst dat straks voor hen is.

Op alfabetische volgorde de 10 doelen die de veilingopbrengst mogen verdelen:

 • De Herbergier Hazerswoude-Rijndijk
 • Dierenasiel Alphen aan den Rijn
 • PWA-bad
 • Scouting Alphen aan den Rijn
 • Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken
 • Stichting Droomdag
 • Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
 • Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop
 • Stichting Kinderboerderij Alphen e.o.
 • VPTZ Aurelia

Deze 5 doelen hieronder zijn helaas afgevallen. Uiteraard bleven zij niet met lege handen achter want alle doelen liggen ons na aan het hart. Zij maken dan wel geen kans meer op de veilingopbrengst, zij hebben toch een bescheiden geldbedrag ontvangen.

 • Alphense Reddingsbrigade
 • RESA
 • Stichting Huttenbouw Alphen aan den Rijn
 • Toneelvereniging E.B.S.
 • Gezinshuis Spinning Wheel

Veiling – 4 september 2021

Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn bestaat 30 jaar en grijpt dit aan om op 4 september 2021 om 13:00 uur een feestelijke jubileumveiling te organiseren in de kringloopwinkel op Energieweg 13 te Alphen aan den Rijn. Wij danken de volgende personen voor hun belangeloze inzet voor de veiling:

Veilingobjecten

Alle kavels en hun beschrijvingen zijn opgenomen in het Veilingboekje. U kunt ze ook terugvinden op Marktplaats. Liever het item even bekijken voordat u een bod uitbrengt? Dat kan! Woensdagmiddag 1 september van 13:00-15:00 uur en zaterdagmiddag 4 september van 12:30 – 13:00 uur zijn alle veilingobjecten te bezichtigen in Kringloopwinkel Alphen (Energieweg 13 te Alphen aan den Rijn).

De veilingobjecten zijn geschonken door:

Sponsoren | Diverse kavels zijn kosteloos ter beschikking gesteld door ondernemers uit de regio. Wij danken Archeon, Escape Rooms Ter Aar, Sloepverhuur Nieuwkoop, Stichting Vogelpark Avifauna, Sunset Beachbar, Vue Alphen aan den Rijn en Wet ‘n Wild voor hun steun aan de goede doelen.

U! | Onze dank gaat tot slot uit naar al die mensen die hun herbruikbare spullen niet weggooien maar aan de kringloop schenken. Alleen dankzij uw gulle gift kunnen wij werkgelegenheid bieden en kunnen we samen het milieu ontzien. Enkele van de geschonken goederen hebben we speciaal voor de veiling bewaard. We zijn trots op alle mooie kavels die in de veiling opgenomen zijn. Namens ons en alle goede doelen: “DANK!”

Veilingvoorwaarden

 • Deelname | Deelname is gratis. Door deelname verklaart de bieder/koper op de hoogte te zijn van de veilingvoorwaarden zoals genoemd in het Veilingboekje en op www.kringloopalphen.nl.
 • Goede doelen | De opbrengst van de veiling is geheel bestemd voor goede doelen. Meer informatie over de doelen is te vinden op de achterkant van het Veilingboekje en op www.kringloopalphen.nl.
 • Veilingartikelen | Alle kavels worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden. Omschrijvingen van de veilingobjecten alsmede alle schriftelijke of mondelinge toelichtingen worden naar beste weten verstrekt. Zij beogen een indicatie te zijn die niet uitputtend is en vormen op geen enkele wijze een garantie over bijvoorbeeld authenticiteit, datering, herkomst of maat of gewicht van de kavel. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen en dient vóór de koop zich een eigen oordeel te vormen over het veilingobject, de staat ervan en de mate waarin de beschrijving overeenkomt. Aan gesponsorde kavels kunnen door de verstrekkende partij extra voorwaarden worden verbonden. De koper dient zich
  hiervan vóór de koop op de hoogte te hebben gesteld via de website van de betreffende aanbieder. Alle veilingobjecten worden voetstoots verkocht, zonder garantie of recht op teruggave van geld.
 • Koopovereenkomst | Een bieding is bindend en verplicht tot kopen indien het bod door de veilingmeester is geaccepteerd als hoogste bod. De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op en opdrachtgever te kunnen beroepen. Het gewonnen object kan contant of met pin betaald worden. De koper betaalt niets extra’s, er wordt geen opgeld berekend. Indien meer bieders menen de koper te zijn, beslist de notaris over de toewijzing of wordt de bieding heropend.
 • Bieden per opbod | Het bieden geschiedt alleen in hele euro’s en per opbod. De veilingmeester hanteert de openingsbedragen zoals vermeldt in het veilingboekje en verhoogt de inzet volgens eigen inzicht. Bijvoorbeeld: verhoging tot € 50,- met telkens 2 euro. Van € 50,- tot € 100,- met 5, van € 100,- tot € 250,- met 10 en hoger dan € 250,- met 25.
 • In persoon bieden | Een belevenis! De bieder volgt de veiling live in de zaal en kan ter plekke meebieden. Het bieden geschiedt door het tonen van de aan de bieder toegewezen gele kaart aan de veilingmeester. Na afloop van de veiling kunnen, na betaling, de gewonnen kavels direct worden meegenomen.
 • Via de mail bieden | Voor geïnteresseerden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid tot het bieden per mail. Bieden geschiedt door een mail te sturen met daarin vermelding van het nummer van het veilingobject, een omschrijving van het veilingobject, het maximumbiedbedrag in hele euro’s, voor- en achternaam en het telefoonnummer waarop de bieder gedurende de veiling te bereiken is. Mailbiedingen dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en uiterlijk 1 september 2021 op emailadres veiling@kringloopalphen.nl ontvangen
  te zijn. De organisatie mag mailbiedingen zonder opgaaf van reden weigeren en sluit iedere aansprakelijkheid uit van het om welke reden dan ook niet slagen van een mailbieding. Een medewerker van de organisatie biedt voor de bieder mee tot het maximumbedrag is bereikt. Indien er meerdere gelijke bedragen zijn, dan wordt enkel die bieding meegenomen die het eerst ontvangen is. Bieders via de mail dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de veiling. Als zij de kavel hebben gewonnen, worden zij direct gebeld door een kringloopmedewerker met betalingsinstructies. Het bedrag dient uiterlijk binnen tien minuten na aanvang van het telefoongesprek op de rekening van Stichting Kringloop Alphen ontvangen te zijn. Lukt dit
  niet, dan wordt het kavel opnieuw in de veiling gebracht.
 • Recht | De notaris behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de orde van verkoop, objecten te splitsen, bijeen te voegen, te verwijderen of toe te voegen. Vergissingen bij biedingen of toewijzing te herstellen, de koop ongedaan te maken of zonder opgaaf van reden personen als bezoeker, bieder of koper te weigeren.
 • Ophaaltermijn | Bieders die in persoon aanwezig zijn, dienen objecten direct na afloop van de veiling in ontvangst te nemen. Grote objecten of objecten die via mailbieding zijn gewonnen, kunnen in overleg met de organisatie tot één week na de veiling worden afgehaald. Na deze periode heeft de organisatie het recht opslagkosten in rekening te brengen. Tevens heeft de organisatie het recht de koop te ontbinden.

Goede doelen die in voorgaande jaren een cheque mochten ontvangen

In 2020 is gekozen voor de volgende organisaties:

Stichting Activite Ontmoetingscentrum Noorderbrink
Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken
Stichting Droomdag
Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop
Stichting Kinderboerderij Alphen e.o.
Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken
Stichting Zorg voor egels

In 2019 is gekozen voor de volgende organisaties:

Alphense Reddingsbrigade
Buurthuis Westerhaven
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop
Nestkast LIVE
Stichting Droomdag
Stichting Kinderboerderij Alphen e.o.
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn

In 2018 is gekozen voor de volgende organisaties:

De Herbergier Hazerswoude-Rijndijk
De Molenviergang Aarlanderveen
De Zonnebloem Alphen aan den Rijn
Dierenbescherming regio Alphen aan den Rijn
Historische vereniging Alphen aan den Rijn
Hospice Alphen-Nieuwkoop
IJsclub Hazerswoude
Locatie Hussonshoek Woubrugge, zorgcentrum
Oudshoorn Verpleeghuis, afdeling De Oever
Running Blind Alphen aan den Rijn
Scouting Alphen aan den Rijn
Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
Stichting Kinderboerderij Alphen e.o.
Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.
Toneelvereniging E.B.S.

In 2017 is gekozen voor de volgende organisaties:

Activite: Ontmoetingscentrum voor mensen met Dementie
De Vrienden van Oudshoorn
Dierenambulance Alphen
Het open venster
Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop
Kinderboerderij Alphen e.o.
Molen ‘Nieuw leven’
RESA
Voedselbank Alphen e.o.
Werkvinden 2.0

In 2016 is gekozen voor de volgende organisaties:

De Vrienden van Oudshoorn
Dierenasiel Alphen
Het Bunkertje
Het Rode Kruis
Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop
Kinderboerderij Alphen e.o.
Nieuwe Alphenaren
PWA-bad
SamenhuiS
Sound of Celebration
Vakantiespel
Voedselbank Alphen e.o.
Voorleesexpress
Vrienden van Ipse de Bruggen
Zonnebloem Alphen Centrum

In 2015 is gekozen voor de volgende organisaties:

Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop
Stichting De Vrienden van Oudshoorn (Aangepast Vervoer)
Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn eo
Stichting Kinderboerderij Alphen
Vluchtelingenwerk (Stichting Hoop voor Vluchtelingen)
Gezinshuis Spinning Wheel
Inloophuis De Gele Linde
Stichting Vakantiespel Alphen

In 2014 is gekozen voor de volgende organisaties:

Het Schoutenhuis
Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken
Vrienden van Oudshoorn
Dierenambulance

In 2013 is gekozen voor de volgende organisaties:

Hospice Nieuwkoop
Alphense Reddingsbrigade
BoodschappenPlusBus
Dierenbescherming
Stichting Kinderboerderijen Alphen aan den Rijn

In 2012 is gekozen voor de volgende organisaties:

Dierenbescherming afdeling Rijnland
Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
Stichting Koningskinderen
Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn e.o.
Make-a-Wish Nederland
Stichting Alphense Kinderboerderijen

In 2011 is gekozen voor de volgende organisaties:

Nat. Ver. De Zonnebloem afdeling Alphen centrum
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn
Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop
Stichting Alphense Kinderboerderijen
Logeerhuis Alphen
Stichting Opkikker
Stichting Cliniclowns Nederlands
RESA
Stichting Vakantiespel Alphen aan den Rijn

In 2010 is gekozen voor de volgende organisaties;

Stichting Alphense Kinderboerderijen
Autisme café
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn
Het Open Venster
Activite Zuidervaart
Verpleegtehuis Oudshoorn
Dierenbescherming Alphen aan den Rijn
Nat. Ver. De Zonnebloem afdeling Rijnwoude Noord
RESA

In 2009 is gekozen voor de volgende organisaties:

Alphen aan den Rijn:
Activiteitencentrum Verpleeghuis Oudshoorn
Stichting Tsjernobyl kinderen
De Zonnebloem – afd. Centrum
De Zonnebloem – afd. Ridderveld
Nieuwkoop:
Smederijmuseum

In 2008 is gekozen voor de volgende organisaties:

Hospice
ANBO
Alzheim Nederland
KWF
Stichting Tsjernobyl
Outdoor4Disabled
Dierenbescherming/ambulance
Het Kleurentheater
Scouting Wapata in Ter Aar

In 2007 is gekozen voor de volgende organisaties:

Alphen aan den Rijn:
Speeltuinvereniging Vreugdeoord
IVN (Bezoekerscentrum)
Alphens Platform Gehandicapten
Scouting Alphen a/d Rijn
De Jutters(Logeerhuizen in Waddinxveen) Het Rif en Het Koraal
Stichting voor geestelijk en maatschappelijk welzijn gehandicapten Nederland
Buiten de regio:
Stichting Amazone Kinderen
Kinderhulp Afrika
Stichting Horizon

In 2006 is gekozen voor de volgende organisaties:

Alphen aan den Rijn:
Het Jeugdsportfonds
Scouting Alphen a/d Rijn
Scouting Nahani
Scouting Uithoek
Stichting Horizon Jeugdzorg
Prins Willem Alexanderbad
De Weerklank – basisschool
De Rank – basisschool
Zahra (vrouwencentrum)
Egelopvang
Verzorgingstehuizen Alphen a/d Rijn
St. Joseph
Noorderbrink
Westerhove
Rijnzaete
Zuidervaart
Verzorgingstehuizen Nieuwkoop
Aar en Amstel
Koetshuis
Verzorgingstehuis Koudekerk – Rhijndael
Verzorgingshuis Ter Aar – Aarhoeve
Buiten de regio:
Stichting Koningskinderen
Kinderhulp Afrika
Stichting KOKA
Mi Querida Vida

In 2005 is gekozen voor de volgende organisaties:

Dierenasiel (bescherming)
NVVS (Nederlandse Vereniging voor slechthorenden)
De Zonnebloem (jaarlijks boottocht)
KNGF (Kon. Nederlandse Geleidehonden fonds)
Stichting Philadelphia
Stichting Zorgkompas – afdeling dagverzorging St. Joseph
Stichting aangepast vervoer Oudshoorn – nieuwe rolstoelbus
Stichting Koningskinderen