Jaarverslag

Jaarlijks publiceert Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn haar jaarverslag. Het meest recente exemplaar vind je via deze link.


Visie

Onze visie is dat in de toekomst niemand meer iets weggooit, alles wordt hergebruikt en als men geld aan een product uitgeeft, dan doet men dat bewust. In dit proces speelt Stichting Kringloop Alphen een centrale rol. Stichting Kringloop Alphen is een kringloopwinkel die ‘voor ieder wat wils’ biedt, of het nu gaat om iemand die bewust met zijn geld om moet gaan of een verzamelaar. Al doende is Stichting Kringloop Alphen een werkgever waar men zich graag voor inzet, of dat nu betaald of onbetaald is.


Missie

Onze missie luidt als volgt: “Wij geven mensen en spullen een nieuwe kans en de waardering die ze verdienen!”


Kernwaarden

Zorgvuldigheid en respect zijn de belangrijkste waarden van waaruit Stichting Kringloop Alphen en iedereen die een bijdrage aan de stichting levert, handelt. Onder zorgvuldigheid verstaat Stichting Kringloop Alphen elke gedrag dat gewetensvol, nauwkeurig en met aandacht wordt uitgevoerd. Onder respect verstaat Stichting Kringloop Alphen het besef dat elk persoon en elk product waardig en waardevol is en unieke kwaliteiten bezit en al het gedrag dat uiting geeft aan dit besef. 


Doelen

 

        • We vinden het belangrijk dat de afvalberg vermindert. Daarom streeft Stichting Kringloop Alphen naar maximaal hergebruik van producten en materialen.

        • We willen werk creeren, zowel betaald als onbetaald. De goede band met werkgelegenheidspartners zoals de gemeente, sociale werkplaats, reïntegratiebureaus en vrijwilligersorganisaties koesteren we.

        • We willen voorlichting geven over afval en hergebruik.

        • We willen financieel autonoom blijven. Al mogen we als stichting geen winst maken, we moeten wel uit onze kosten komen. Kosten zijn onder andere personeel, huisvesting, de drie bussen die dagelijks rondrijden om de gemiddeld 20 adressen per dag te bezoeken en het textiel op te halen, verzekeringen, verwarming en gas en licht enzovoort. Wij krijgen hiervoor geen inzamelvergoeding of subsidie, we betalen alles uit de opbrengst van de verkoop. Dat blijft spannend want we willen ook dat u voor zo min mogelijk geld leuke en mooie spullen kunt kopen. Wij blijven ons best doen, maar we kunnen uw steun en sympathie daarbij goed gebruiken.

 

 

 

  •  

 

 

 


Bestuur

Stichting Kringloop Alphen wordt voorgezeten door een bestuur dat zich belangenloos voor de stichting inzet. Het bestuur en de directie komen eens in de maand bijeen en bespreken dan actuele zaken en zaken zoals contacten met de gemeente en de lange termijn koers. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Henk den Duijn – Voorzitter
• Gerard Reijrink
• Marjolein Ippel – Penningmeester
• Kees van Velzen