Openingstijden
Kringloopwinkel
Energieweg
maandag t/m zaterdag
09.30 - 17.30 uur
 
KringloopCafé
Energieweg
maandag t/m zaterdag
09.30 - 17.00 uur

Kringloopwinkel
Hazerswoude-Rijndijk
dinsdag t/m zaterdag
11.00 - 17.00 uur
 
Goederen afleveren
Energieweg
maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.30 uur
zaterdag 
09.30 - 17.30 uur

Goederen afleveren
Hazerswoude-Rijndijk
dinsdag t/m zaterdag
11.00 - 17.00 uur
 
Goederen afleveren
Ecopark De Limes
maandag t/m zaterdag 
09.00 - 17.00 uur
 
Goederen afleveren
Milieustraat Nieuwveen
maandag t/m vrijdag
13.00 - 17.00 uur 
zaterdag 
09.00 - 16.00 uur  
 
Stichting Kringloop Alphen
is aangesloten bij:
logo_bkn.png
 
 
Vacatures
Houdt mij op de hoogte
van de activiteiten die Stichting Kringloop Alphen organiseert.Volg ons op Twitter!
Over ons
Even voorstellen

Ons kringloopbedrijf is een stichting zonder winstoogmerk. onze missie:

Stichting Kringloop Alphen geeft mensen en spullen een nieuwe kans en de waardering die ze verdienen.

Onze visie is dat in de toekomst niemand meer iets weggooit, alles wordt hergebruikt en als men geld aan een product uitgeeft, dan doet men dat bewust. In dit proces speelt Stichting Kringloop Alphen een centrale rol. Stichting Kringloop Alphen is een kringloopwinkel die ‘voor ieder wat wils’ biedt, of het nu gaat om iemand die bewust met zijn geld om moet gaan of een verzamelaar. Al doende is Stichting Kringloop Alphen een werkgever waar men zich graag voor inzet, of dat nu betaald of onbetaald is.

Kernwaarden 

Zorgvuldigheid en respect zijn de belangrijkste waarden van waaruit Stichting Kringloop Alphen en iedereen die een bijdrage aan de stichting levert, handelt. Onder zorgvuldigheid verstaat Stichting Kringloop Alphen elke gedrag dat gewetensvol, nauwkeurig en met aandacht wordt uitgevoerd. Onder respect verstaat Stichting Kringloop Alphen het besef dat elk persoon en elk product waardig en waardevol is en unieke kwaliteiten bezit en al het gedrag dat uiting geeft aan dit besef. 

Doelstellingen  

 • We vinden het belangrijk dat de afvalberg vermindert. Daarom streeft Stichting Kringloop Alphen naar maximaal hergebruik van producten en materialen. 
 • We willen werk creeren, zowel betaald als onbetaald. De goede band met werkgelegenheidspartners zoals de gemeente, sociale werkplaats, reïntegratiebureaus en vrijwilligersorganisaties koesteren we.
 • We willen voorlichting geven over afval en hergebruik.
 • We willen financieel autonoom blijven. Al mogen we als stichting geen winst maken, we moeten wel uit onze kosten komen. Kosten zijn onder andere personeel, huisvesting, de drie bussen die dagelijks rondrijden om de gemiddeld 20 adressen per dag te bezoeken en het textiel op te halen, verzekeringen, verwarming en gas en licht enzovoort. Wij krijgen hiervoor geen inzamelvergoeding of subsidie, we betalen alles uit de opbrengst van de verkoop. Dat blijft spannend want we willen ook dat u voor zo min mogelijk geld leuke en mooie spullen kunt kopen. Wij blijven ons best doen, maar we kunnen uw steun en sympathie daarbij goed gebruiken.

Onze stichting bestaat sinds juni 1991 en sindsdien zien we haar op alle fronten groeien.

 • Een groeiend aantal enthousiaste mensen.
 • Een groeiend winkeloppervlak.
 • Ook onze verantwoordelijkheid groeit.

Bestuur

Stichting Kringloop Alphen wordt voorgezeten door een bestuur dat zich belangenloos voor de stichting inzet. Het bestuur en de directie komen eens in de maand bijeen en bespreken dan actuele zaken en zaken zoals contacten met de gemeente en de lange termijn koers. Het bestuur bestaat uit vijf personen:

• Henk den Duijn - Voorzitter
• Bert Jol - Penningmeester
• Gerard Reijrink
• Hans ’t Hart
• Mirjam van der Ziel - de Jong   


Stichting Kringloop Alphen is aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

 
 
 
Goede doelen

Naast de idealen die Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn probeert te realiseren, proberen we ook andere instellingen te helpen hún doelstellingen te bereiken. Er zijn nog talloze ideële instellingen actief die financiële steun kunnen gebruiken.

Ieder jaar streven we ernaar een bedrag te schenken aan enkele van deze instellingen. Omdat de binnengekomen goederen afkomstig zijn uit deze regio, stellen wij ons ten doel om een deel van de opbrengst van deze donaties terug te laten vloeien naar goede doelen in diezelfde regio.

Elk jaar organiseert Stichting Kringloop Alphen daartoe een goede-doelenactie. De volgende spelregels zijn van toepassing: 

 • In alle kringloopwinkels en innamepunten van Stichting Kringloop Alphen liggen goede-doelenflyers. 
 • Iedereen mag een goede-doelenflyer pakken en invullen. 
 • Eén persoon mag meerdere goed-doelenflyers inleveren. Echter, elk ingediend doel maakt even veel kans. Het aantal keren dat een doel ingeleverd is, telt niet mee bij de selectie. 
 •  De goede-doelenflyers kunnen tot en met 31 oktober 2017 ingeleverd worden. Flyers die na 31 oktober 2017 ingeleverd worden, worden niet in behandeling genomen. 
 • Uit de aangeleverde goede doelen die voldoen aan de criteria wordt door de goede-doelencommissie (een afvaardiging van het personeel) een tussenselectie gemaakt van 25 doelen. Indien het aantal inzendingen de 25 ruimschoots overtreft, zal er een spreiding in de categorieën van de doelen nagestreefd worden. Bijvoorbeeld: uit alle sportverenigingen wordt één doel gekozen. 
 • De selectiecriteria zijn:
  • Het doel valt binnen het verzorgingsgebied van Stichting Kringloop Alphen. 
  • Het geld is bestemd voor activiteiten of investeringen die anders moeilijk te realiseren zijn.  
  • Het doel is een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting. (Individuele) natuurlijke personen komen niet in aanmerking.
  • Het doel is bonafide. 
  • Het doel opereert op het vlak van Gezondheid, Welzijn & Cultuur, Hulp en/of Natuur & Milieu. 
 • Via een puntensysteem spreken de medewerkers van Stichting Kringloop Alphen hun voorkeur uit. De tien doelen met de meeste punten komen in aanmerking voor een gift. 
 • De uitslagen worden half december bekendgemaakt op www.kringloopalphen.nl. 
 • Over de selectie wordt niet gecorrespondeerd, alleen de goede doelen die een gift zullen ontvangen, ontvangen hiervan bericht. 

Stichting Kringloop Alphen behoudt zich het recht voor om in deze spelregels op ieder moment wijzigingen aan te brengen. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Op www.kringloopalphen.nl staan altijd de meest actuele spelregels vermeldt. 

 
De medewerkers

Het aantal enthousiaste mensen groeit: We begonnen met 17 vrijwilligers. Nu zijn er rond de 85 mensen die zich op vrijwillige basis inzetten. Daarnaast is er een aantal dat een betaalde baan heeft. Ook geven we mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces zijn de kans om bij ons weer werkervaring opdoen en zo een brug te slaan naar betaald werk. In totaal zijn rond de 130 mensen actief.

Stichting Kringloop Alphen hanteert het beloningsbeleid zoals dat door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland in het Handboek arbeisvoorwaarden (2015) wordt voorgeschreven.