Openingstijden
Kringloopwinkel
Energieweg
maandag t/m zaterdag
09.30 - 17.30 uur
 
KringloopCafé
Energieweg
maandag t/m zaterdag
09.30 - 17.00 uur

Kringloopwinkel
Hazerswoude-Rijndijk
dinsdag t/m zaterdag
11.00 - 17.00 uur
 
Goederen afleveren
Energieweg
maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.30 uur
zaterdag 
09.30 - 17.30 uur

Goederen afleveren
Hazerswoude-Rijndijk
dinsdag t/m zaterdag
11.00 - 17.00 uur
 
Goederen afleveren
Ecopark De Limes
maandag t/m zaterdag 
09.00 - 17.00 uur
 
Stichting Kringloop Alphen
is aangesloten bij:
logo_bkn.png
 
 
Vacatures
Houdt mij op de hoogte
van de activiteiten die Stichting Kringloop Alphen organiseert.Volg ons op Twitter!
Over ons
Even voorstellen

Ons kringloopbedrijf is een stichting zonder winstoogmerk. onze missie:

Stichting Kringloop Alphen geeft mensen en spullen een nieuwe kans en de waardering die ze verdienen.

Onze visie is dat in de toekomst niemand meer iets weggooit, alles wordt hergebruikt en als men geld aan een product uitgeeft, dan doet men dat bewust. In dit proces speelt Stichting Kringloop Alphen een centrale rol. Stichting Kringloop Alphen is een kringloopwinkel die ‘voor ieder wat wils’ biedt, of het nu gaat om iemand die bewust met zijn geld om moet gaan of een verzamelaar. Al doende is Stichting Kringloop Alphen een werkgever waar men zich graag voor inzet, of dat nu betaald of onbetaald is.

Kernwaarden 

Zorgvuldigheid en respect zijn de belangrijkste waarden van waaruit Stichting Kringloop Alphen en iedereen die een bijdrage aan de stichting levert, handelt. Onder zorgvuldigheid verstaat Stichting Kringloop Alphen elke gedrag dat gewetensvol, nauwkeurig en met aandacht wordt uitgevoerd. Onder respect verstaat Stichting Kringloop Alphen het besef dat elk persoon en elk product waardig en waardevol is en unieke kwaliteiten bezit en al het gedrag dat uiting geeft aan dit besef. 

Doelstellingen  

 • We vinden het belangrijk dat de afvalberg vermindert. Daarom streeft Stichting Kringloop Alphen naar maximaal hergebruik van producten en materialen. 
 • We willen werk creeren, zowel betaald als onbetaald. De goede band met werkgelegenheidspartners zoals de gemeente, sociale werkplaats, reïntegratiebureaus en vrijwilligersorganisaties koesteren we.
 • We willen voorlichting geven over afval en hergebruik.
 • We willen financieel autonoom blijven. Al mogen we als stichting geen winst maken, we moeten wel uit onze kosten komen. Kosten zijn onder andere personeel, huisvesting, de drie bussen die dagelijks rondrijden om de gemiddeld 20 adressen per dag te bezoeken en het textiel op te halen, verzekeringen, verwarming en gas en licht enzovoort. Wij krijgen hiervoor geen inzamelvergoeding of subsidie, we betalen alles uit de opbrengst van de verkoop. Dat blijft spannend want we willen ook dat u voor zo min mogelijk geld leuke en mooie spullen kunt kopen. Wij blijven ons best doen, maar we kunnen uw steun en sympathie daarbij goed gebruiken.

Onze stichting bestaat sinds juni 1991 en sindsdien zien we haar op alle fronten groeien.

 • Een groeiend aantal enthousiaste mensen.
 • Een groeiend winkeloppervlak.
 • Ook onze verantwoordelijkheid groeit.

Bestuur

Stichting Kringloop Alphen wordt voorgezeten door een bestuur dat zich belangenloos voor de stichting inzet. Het bestuur en de directie komen eens in de maand bijeen en bespreken dan actuele zaken en zaken zoals contacten met de gemeente en de lange termijn koers. Het bestuur bestaat uit vijf personen:

• Henk den Duijn - Voorzitter
• Bert Jol - Penningmeester
• Gerard Reijrink
• Hans ’t Hart
• Mirjam van der Ziel - de Jong   


Stichting Kringloop Alphen is aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

 
 
 
Goede doelen

Naast de idealen die Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn probeert te realiseren, proberen we ook andere instellingen te helpen hún doelstellingen te bereiken. Er zijn nog talloze ideële instellingen actief die financiële steun kunnen gebruiken.

Ieder jaar streven we ernaar een bedrag te schenken aan enkele van deze instellingen. Omdat de binnengekomen goederen afkomstig zijn uit deze regio, stellen wij ons ten doel om een deel van de opbrengst van deze donaties terug te laten vloeien naar goede doelen in diezelfde regio.

Iedereen kan een goed doel aandragen. Elk jaar vindt er een selectie plaats uit de aanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het doel valt binnen het verzorgingsgebied van Stichting Kringloop Alphen.
 • Het geld is bestemd voor activiteiten of investeringen die anders moeilijk te realiseren zijn.
 • Het doel is een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting. (Individuele) natuurlijke personen komen niet in aanmerking. 
 • Het doel is bonafide.
 • Het doel opereert op één of meerdere van de volgende vlakken:
  • Gezondheid
   • Volksgezondheid
   • Gehandicaptenzorg
   • Blinden en slechtzienden
  • Welzijn & Cultuur
   • Maatschappelijke en sociale doelen
   • Mensenrechten
   • Kunst en cultuur
   • Sport en recreatie
   • Onderwijs en Onderzoek
  • Hulp
   • Vluchtelingenhulp
   • Slachtofferhulp
  • Natuur & Milieu
   • Milieubelangen
   • Natuurbehoud
   • Dierenbelangen

Via een puntensysteem spreken de medewerkers van onze stichting vervolgens hun voorkeur uit voor één van de aangemelde goede doelen.

In 2015 is gekozen voor de volgende organisaties:
Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop
Stichting De Vrienden van Oudshoorn (Aangepast Vervoer)
Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn eo
Stichting Kinderboerderij Alphen
Vluchtelingenwerk (Stichting Hoop voor Vluchtelingen)
Gezinshuis Spinning Wheel
Inloophuis De Gele Linde
Stichting Vakantiespel Alphen
 
In 2014 is gekozen voor de volgende organisaties:
Het Schoutenhuis
Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken
Vrienden van Oudshoorn
Dierenambulance  
 
In 2013 is gekozen voor de volgende organisaties:
Hospice Nieuwkoop
Alphense Reddingsbrigade
BoodschappenPlusBus
Dierenbescherming
Stichting Kinderboerderijen Alphen aan den Rijn
In 2012 is gekozen voor de volgende organisaties:
Dierenbescherming afdeling Rijnland
Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
Stichting Koningskinderen
Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn e.o.
Make-a-Wish Nederland
Stichting Alphense Kinderboerderijen
In 2011 is gekozen voor de volgende organisaties:
Nat. Ver. De Zonnebloem afdeling Alphen centrum
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn
Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.
Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop
Stichting Alphense Kinderboerderijen
Logeerhuis Alphen
Stichting Opkikker
Stichting Cliniclowns Nederlands
Stichting Resa Alphen aan den Rijn
Stichting Vakantiespel Alphen aan den Rijn
In 2010 is gekozen voor de volgende organisaties; 
Stichting Alphense Kinderboerderijen
Autisme café
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn
Het Open Venster
Activite Zuidervaart
Verpleegtehuis Oudshoorn
Dierenbescherming Alphen aan den Rijn
Nat. Ver. De Zonnebloem afdeling Rijnwoude Noord
Stichting RESA
In 2009 is gekozen voor de volgende organisaties:
Alphen aan den Rijn:
Activiteitencentrum Verpleeghuis Oudshoorn
Stichting Tsjernobyl kinderen
De Zonnebloem - afd. Centrum
De Zonnebloem - afd. Ridderveld
Nieuwkoop:
Smederijmuseum
In 2008 is gekozen voor de volgende organisaties:
Hospice
ANBO
Alzheim Nederland
KWF
Stichting Tsjernobyl
Outdoor4Disabled
Dierenbescherming/ambulance
Het Kleurentheater
Scouting Wapata in Ter Aar
In 2007 is gekozen voor de volgende organisaties:
Alphen aan den Rijn:
Speeltuinvereniging Vreugdeoord
IVN (Bezoekerscentrum)
Alphens Platform Gehandicapten
Scouting Alphen a/d Rijn
De Jutters(Logeerhuizen in Waddinxveen) Het Rif en Het Koraal
Stichting voor geestelijk en maatschappelijk welzijn gehandicapten Nederland
Buiten de regio:
Stichting Amazone Kinderen
Kinderhulp Afrika
Stichting Horizon
In 2006 is gekozen voor de volgende organisaties:
Alphen aan den Rijn:
Het Jeugdsportfonds
Scouting Alphen a/d Rijn
Scouting Nahani
Scouting Uithoek
Stichting Horizon Jeugdzorg
Prins Willem Alexanderbad
De Weerklank - basisschool
De Rank - basisschool
Zahra (vrouwencentrum)
Egelopvang
Verzorgingstehuizen Alphen a/d Rijn
St. Joseph
Noorderbrink
Westerhove
Rijnzaete
Zuidervaart
Verzorgingstehuizen Nieuwkoop 
Aar en Amstel
Koetshuis
Verzorgingstehuis Koudekerk - Rhijndael
Verzorgingshuis Ter Aar - Aarhoeve
Buiten de regio:
Stichting Koningskinderen
Kinderhulp Afrika
Stichting KOKA
Mi Querida Vida
In 2005 is gekozen voor de volgende organisaties:
Dierenasiel (bescherming)
NVVS (Nederlandse Vereniging voor slechthorenden)
De Zonnebloem (jaarlijks boottocht)
KNGF (Kon. Nederlandse Geleidehonden fonds)
Stichting Philadelphia
Stichting Zorgkompas - afdeling dagverzorging St. Joseph
Stichting aangepast vervoer Oudshoorn - nieuwe rolstoelbus
Stichting Koningskinderen
 
De medewerkers

Het aantal enthousiaste mensen groeit: We begonnen met 17 vrijwilligers. Nu zijn er rond de 85 mensen die zich op vrijwillige basis inzetten. Daarnaast is er een aantal dat een betaalde baan heeft. Ook geven we mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces zijn de kans om bij ons weer werkervaring opdoen en zo een brug te slaan naar betaald werk. In totaal zijn rond de 130 mensen actief.

Stichting Kringloop Alphen hanteert het beloningsbeleid zoals dat door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland in het Handboek arbeisvoorwaarden (2015) wordt voorgeschreven.